RITAM Consultancy 
Jaarrekeningen, belastingzaken, financieel-economisch advies  

“Uw onderneming geheel in balans”

Als ondernemer moet u regelmatig belangrijke beslissingen nemen. Daarvoor hebt u inzicht nodig in het reilen en zeilen van uw onderneming. Jaarrekeningen en eventuele tussentijdse cijfers zijn daarbij van essentieel belang. Deze overzichten geven in de winst- en verliesrekening de resultaten van de afgelopen periode weer en in de balans de vermogenspositie aan het begin en aan het einde van die periode. Op soortgelijke wijze kunnen ook toekomstige resultaten en vermogenssituaties in beeld worden gebracht (resultaten- en balansprognoses).

Door het nauwkeurig samenstellen van deze en andere financieel-economische overzichten kunnen wij u een zo getrouw mogelijk beeld verschaffen van de huidige (dan wel te verwachten) situatie van uw onderneming. Door daarop aansluitende advisering willen wij ons steentje bijdragen aan het in balans brengen en houden van uw onderneming. Dit wordt ook gesymboliseerd in ons logo in de vorm van een balans of weegschaal (evenwicht).

Onze kleinschalige organisatie waarborgt betrokkenheid en betaalbaarheid

Ook voor startende ondernemers

Contactgegevens

Ritam Consultancy
Waalstraat 21
8226 LX Lelystad
Routebeschrijving

Tel: 0320-255684
Fax: 0320-255579
Email: info@ritam.nl
Website: www.ritam.nl